Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Karkonoskich

2022-06-20 14 czerwca 2022 r. zostaliśmy zaproszeni na Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Karkonoskich, które odbyło się w Gminie Dolní Branná. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy działalność EUWT NOVUM.


Zdjęcia