int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Klauzula informacyjna Facebook - EUWT NOVUM z o.o.
 
Klauzula informacyjna Facebook

Klauzula informacyjna Facebook

Klauzula informacyjna FACEBOOK


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a Europejskiego Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27 na portalu Facebook.


Administrator/ Współadministrator danych oraz Inspektor ochrony danych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27 tel. +48 75 762 02 14, e-mail: biuro@euwt-novum.eu, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może Pani/Pan się kontaktować w następujący sposób: e-mail: iod@euwt-novum.eu,

Rodzaje danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:
a) danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
b) zdjęć profilowych;
c) innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
d) treści Państwa komentarzy oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pan dane będą przetwarzane w celu:
• administrowania i zarządzania fanpage’m Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’m Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.
• udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. poprzez komunikator Messenger - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.;
• realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. za które Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., jako prowadzącemu fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., jako prowadzącemu fanpage

Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca Administratora, upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Odbiorcą Pani/Pana danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy).

Okres przechowywania danych
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
2. Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jest Pani/Pan w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.
3. Zawsze może Pani/Pan zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fan page Europejskiego Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., może Pani/Pan także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pan danych w tych celach.
4. Niezależnie od przechowywania danych przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.
5. Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem: (https://pl-pl.facebook.com/legal/terms).

Prawa osoby, której dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych;
d) prawo do przenoszenia Państwa danych;
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Niezależnie od kontaktu z Europejskiego Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.
Ponadto, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.