int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Polityka prywatności - EUWT NOVUM z o.o.
 
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy 1 Maja 27 dba o poszanowanie prywatności wszystkich użytkowników odwiedzających serwis internetowy https://www.euwt-novum.eu/ administrowany przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy 1 Maja 27 (zwany dalej "serwisem"). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników portalu internetowego. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
Jeśli jesteś Beneficjentem zapoznaj się także z klauzulą informacyjną dostępną tutaj.

Administrator i Inspektor danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy 1 Maja 27,biuro@euwt-novum.eu, tel.75 762 02 14.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@euwt-novum.eu,

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych m.in. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W każdym takim przypadku zostaniesz poinformowany o: administratorze Twoich danych osobowych, celu zbierania danych oraz przysługujących Ci prawach.
Zawsze wymagamy podania tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Mechanizm Cookies w serwisie

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwicie nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.
W przypadku Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin portalu.

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych.
a. Obsługa zapytań z formularza kontaktowego Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania. Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
b. Rejestrowanie zgłoszeń uczestników/beneficjentów projektów Zakres danych: W celu rejestrowania uczestników/beneficjentów projektów przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza rejestracyjnego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania. Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu gromadzone są na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych,
2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:
a) informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
b) informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej,
c) adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
d) pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.
Administratorem danych zawartych w serwisie jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby, odwiedzającej portal internetowy.
• Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook i Twitter (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).
• W ramach Serwisów mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, czy Google+), mapy (Google Maps). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.
• Dane są także wykorzystywane w celach informacyjnych i promocyjnych wynikających z porozumień z instytucjami zarządzającymi projektami/partnerami zewnętrznymi. Tego rodzaju informacje są anonimowe i nie zawierają żadnych informacji osobowych.
• Na podstawie informacji uzyskanych w ramach serwisu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być udostępniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
• Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów Rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Bezpieczeństwo
• Dokładamy wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
• Serwis jednak zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.
Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Firefox Mozilla
• Opera
• Safari

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.