int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } 15 lat razem - EUWT NOVUM z o.o.
 

15 lat razem

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 30.11.2018 (6 miesięcy)

 

OPIS PROJEKTU:

W 2018 roku mija 15 lat od sformalizowania współpracy między Województwem Dolnośląskim a województwem kralovohradeckim libereckim i pardubickiem. Rocznica ta stanowić będzie okazję do podsumowania dotychczasowej współpracy i wyznaczenia kierunków współpracy na kolejne lata. 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie dwudniowej konferencji podsumowującej 15 lat współpracy oraz wytyczającej perspektywy na kolejne lata. W konferencji uczestniczyć będzie 100 osób. Będą wśród nich przedstawiciele władz regionalnych z Polski i Czech. Przedstawiciele samorządu terytorialnego, Euroregionów, stowarzyszeń, izb gospodarczych, agencji rozwoju, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych. Podczas konferencji omówione zostaną transgraniczne połączenia transportowe. Omówiona zostanie teraźniejszość i przyszłość demografii w Polsce i Czechach. Zorganizowany zostanie panel dotyczący rynku pracy na polsko-czeskim pograniczu. Omówione zostaną zawody deficytowe i nadwyżkowe. Podjęta zostanie dyskusja dotycząca atrakcyjności czeskiego rynku pracy dla Polaków oraz polskiego dla Czechów. Zaprezentowane zostaną efekty dotychczas zrealizowanych projektów. Zaprezentowane zostaną projekty realizowane przez Euroregion Nysa oraz Glacensis a także działania podejmowane przez EUWT NOVUM. Zaprezentowane zostaną także największe szanse i wyzwania we współpracy międzyregionalnej oraz transgranicznej.

 

Osoby do kontaktu:

Bartosz Bartniczak
Dyrektor
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.,
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
tel: +48 780 166 522
bartosz.bartniczak@euwt-novum.eu