int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Fotowoltaika dla wszystkich PV 4 All - EUWT NOVUM z o.o.
 
Fotowoltaika dla wszystkich PV 4 All

Fotowoltaika dla wszystkich PV 4 All

Nazwa projektu:  Fotowoltaika dla wszystkich  (PV 4 All)

Okres trwania realizacji rzeczywistej: 01.10.2022r. do 30.09.2024r.

Partner Główny: LP1 - Lawaetz-Foundation ( Niemcy)

Partnerzy projektu:

PP2- Sustainable Business Hub Scandinavia AB (Szwecja)

PP3- Lithuanian Energy Institute (Litwa)

PP4- European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) NOVUM (Polska)

PP5- Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment Ltd.  (Niemcy)

PP6 - Benet Solutions Oy ( Finlandia)

 

Aby miasta i regiony wokół Morza Bałtyckiego stały się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, udział energii odnawialnej w systemie energetycznym musi wzrosnąć. Częścią tego jest zwiększenie wykorzystania fotowoltaiki. W ramach projektu zinwentaryzujemy ilość energii elektrycznej produkowanej przez fotowoltaikę w rejonie Morza Bałtyckiego oraz opracujemy innowacyjne metody zwiększenia produkcji.

Zaczynając od określenia, ile energii elektrycznej z fotowoltaiki jest produkowane w krajach uczestniczących w projekcie. Zidentyfikujemy również szanse i przeszkody oraz zaproponujemy działania na rzecz zwiększenia produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki. Organizacje finansowe, konsultanci, władze, instytuty badawcze i dostawcy energii są zaangażowani w prace nad uzyskaniem kompleksowego przeglądu.

W drugiej fazie projektu opracowane zostaną  modele wraz z celami strategicznymi.

W końcu zostaną opracowane nowe formy współpracy, usługi doradcze i modele biznesowe. Projekty inwestycyjne zostaną poddane przeglądowi i miejmy nadzieję, że zostaną uruchomione indywidualne projekty inwestycyjne.

Ważną częścią projektu będzie zaangażowanie obywateli, organizacji i firm w celu zwiększenia wiedzy na temat energii odnawialnej.

 

Oficjalna strona projektowa: https://interreg-baltic.eu/project/pvforall/

Koordynator projektu
Karina Pastuszka

karin.pastuszka@euwt-novum.eu