int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Wspólnie rozwiązujemy problemy czesko-polskiego pogranicza - EUWT NOVUM z o.o.
 
Wspólnie rozwiązujemy problemy czesko-polskiego pogranicza
Wspólnie rozwiązujemy problemy czesko-polskiego pogranicza

Wspólnie rozwiązujemy problemy czesko-polskiego pogranicza

WSPÓLNIE ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY CZESKO-POLSKIEGO POGRANICZA
NR. CZ.11.04.02/00/23_003/0000110


Źródło finansowania: Projekt „Wspólnie rozwiązujemy problemy czesko-polskiego pogranicza” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu  INTERREG CZ-PL
Okres realizacji projektu: 01.07.2024-30.06.2028 (48 miesięcy)

Wartość projektu, w tym dofinansowanie z UE:

Całkowita wartość projektu:          340 761,44 Euro

Wartość dofinansowania z EFRR:  272 609,15 Euro
 
O PROJEKCIE:

Projekt koncentruje się na pogłębianiu więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności i zakresu współpracy między kluczowymi instytucjami na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, stworzenie sieci współpracy w 7 kluczowych obszarach tj.:

•             transport

•             problemy administracyjne

•             ochrona zdrowia i bezpieczeństwo

•             planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

•             ochrona środowiska

•             współpraca gospodarcza

•             turystyka, sport i kulturaKoordynator projektu

Monika Kozłowska

e-mail: monika.kozlowska@euwt-novum.eu

tel: +48 506 425 002

Menadżer finansowy

Justyna Sawicka

e-mail: biuro@euwt-novum.eu

tel: +48 519 623 714

 


Zdjęcia