int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Co to jest EUWT? - EUWT NOVUM z o.o.
 

Co to jest EUWT?

EUWT jest to europejski instrument prawny, który został utworzony w celu ułatwienia współpracy transgranicznej, międzynarodowej pomiędzy państwami członkowskim.

 EUWT umożliwia tworzenie grup współpracy, realizację wspólnych projektów. Utworzyć EUWT mogą partnerzy z przynajmniej dwóch państw członkowskich i muszą one należeć do co niemniej jednej z wymienionych kategorii:

  • państwa członkowskie;
  • władze regionalne, lokalne;
  • podmioty prawa publicznego;
  • stowarzyszenia zrzeszające podmioty należące do co najmniej jednej z tych kategorii.