int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } BorderLabs CE - EUWT NOVUM z o.o.
 

BorderLabs CE

Nazwa projektu: BorderLabs CE

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2024 – 30.11.2026 (30 miesięcy)

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie wspólnej, trójstronnej Wizji Przyszłego Rozwoju „Trójziemia“ i sprawiedliwej transformacji uwzględniającej również zaangażowanie lokalnego społeczeństwa. Wypracowanie Wizji zostanie poprzedzone analizą i zestawieniem dokumentów planistycznych oraz strategicznych obowiązujących po trzech stronach granicy, co umożliwi lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji dotyczącej planowania przestrzennego na pograniczu polsko-czesko-niemieckim - obejmujący tereny zachodniej części Dolnego Śląska, Kraju Libereckiego, wschodniej części Saksonii. W ramach tego działania planowana jest również wymiana niezbędnych danych przestrzennych i wypracowanie wspólnego glosariusza pojęć planistycznych.

Partnerzy projektu: Projekt ma charakter ogólnoeuropejski i będzie realizowany przez 9 partnerów:

Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (DE)-lider projektu

Środkowoeuropejska Służba Inicjatyw Transgranicznych (HU)

Instytut Rozwoju Terytorialnego (PL)

Euroregion Nysa (CZ)

Frankfurt nad Odrą (DE)

EUWT GO Gorizia-Nova Gorica (IT)

EUWT Ister-Granum (HU)

EUWT Novum (PL)

Rząd Krajowy Górnej Austrii (AT)

oraz partnerzy stowarzyszeni

Oficjalna strona projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/borderlabs-ce/

Osoba do kontaktu:
Aneta Eibin
e-mail: aneta.eibin@euwt-novum.eu
tel. +48 780 166 533