int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód - EUWT NOVUM z o.o.
 
W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód

W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód

W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód

Źródło finansowania: Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Okres realizacji projektu: 01.07.2021-30.06.2023

O PROJEKCIE:
Projekt jest realizowany przez 3 Podmioty: Euroregion Nysa, Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis oraz EUWT NOVUM z o.o.
Głównym celem projektu jest stworzenie silnej i stabilnej sieci współpracy na obszarze pogranicza, które pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków sytuacji związanej z pandemią, która może pojawić się również w przyszłości.

Działania w ramach projektu:
1.Polsko-czeskie Centrum Informacyjne (CI): W ramach projektu utworzono nowoczesne Centrum Informacyjne (CI), poprzez które przekazywane są/będą rzetelne informacje na temat sytuacji występującej po obu stronach granicy
2.Webinaria: Organizacja webinariów z ekspertami z różnych dziedzin pozwoli na prezentację przez specjalistów z różnych obszarów konkretnych zagadnień.  Zaplanowano ich 60
3.Spotkania grup roboczych: Stworzono 9 grup roboczych. Celem ich funkcjonowania będzie wymiana wiedzy między ekspertami z obu stron granicy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe będzie osiągnięcie efektu synergii przy rozwiązywaniu problemów transgranicznych. Zaplanowano 36 spotkań.

Oficjalna strona projektowa: Wkontakcie - EUWT NOVUM (euwt-novum.eu) 

Koordynator projektu
Monika Kozłowska
e-mail: monika.kozlowska@euwt-novum.eu
tel: +48 506 425 002 

Centrum Informacyjne (CI)
e-mail: biuro@euwt-novum.eu
tel. +48 519 623 714