int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Organy statutowe - EUWT NOVUM z o.o.
 

Organy statutowe

Organami statutowymi EUWT NOVUM są Zgromadzenie Ogólne, Rada Nadzorcza, Dyrektor.

Zgromadzenie Ogólne
Zgromadzenie Ogólne jest najwyższa władzą Ugrupowania. Zgodnie z § 26 ust. 1 Statutu EUWT NOVUM z o.o. Zgromadzenie składa się z 11 przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 3 reprezentuje Województwo Dolnośląskie, a po jednym przedstawicielu posiadają: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Kraj Liberecki, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki, Euroregion Nysa – Stowarzyszenie Regionalne, Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis.

Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM tworzą:
1.   Dalibor Horák, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Kraj Ołomuniecki
2.   Krzysztof Hodun, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Województwo Dolnośląskie
3.   Julian Golak, Województwo Dolnośląskie
4.   Agnieszka Zakęś, Województwo Dolnośląskie
5.   Piotr Roman, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
6.   Czesław Kręcichwost, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
7.   Jiří Ulvr, Kraj Liberecki
8.   Martin Červíček, Kraj Kralovohradecki 
9.   Ladislav Valtr - Kraj Pardubicki
10. Petr Skokan, Euroregion Nysa – Stowarzyszenie Regionalne
11. Petr Hudousek, Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis

Rada Nadzorcza
Organem kontrolnym Ugrupowania, powołanym do wykonywania czynności nadzoru jest Rada Nadzorcza, która składa się z 4 członków, z których 2 reprezentuje stronę polską, a 2 stronę czeską.
Skład Rady Nadzorczej:
Marek Obrębalski - Województwo Dolnośląskie
Tomasz Śliwa - Euroregion NYSA 
Adam Valenta - Kraj Liberecki
Jan Šafařík - Kraj Ołomuniecki

Dyrektor

Organem wykonawczym Ugrupowania, który kieruje jego działalnością oraz podejmuje działania w jego imieniu jest Dyrektor.

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 15 października 2021 r. w Meziměstí Dyrektorem Ugrupowania wybrano Miroslava Vlasáka, a Wicedyrektorem Bartosza Bartniczaka.