int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } BOOSTEE-CE - Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management - EUWT NOVUM z o.o.
 
BOOSTEE-CE - Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management

BOOSTEE-CE - Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy managementBOOSTEE-CE - Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management
 
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.05.2020 (36 miesięcy).

Koncepcja projektu
Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania energią elektryczną w istniejących budynkach użyteczności publicznej i ostatecznie ograniczenie zużycia energii w różnych obszarach CE, zwłaszcza tych mniej rozwiniętych w podejściu niskoemisyjnym. W ramach współpracy międzynarodowej zostanie podjęta próba rozwiązania wspólnego problemu EE budynków użyteczności publicznej.  Ponadto, projekt przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej, korzyści środowiskowych, ekonomicznych i innych związanych z kwestiami oszczędzania energii, co przyczyni się do wyrównania poziomu wiedzy i kompetencji pomiędzy partnerami projektu. W tym celu zostanie rozwinięta platforma OnePlace do transferu wiedzy do innych regionów Europy. Wraz z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania energią 3D oraz działań pilotażowych projekt będzie się charakteryzował innowacyjnym podejściem do audytu energetycznego budynków, przez co w perspektywie średniookresowej będzie generował wartość dodaną. Rezultaty projektu będą mogły być powielane w innych obszarach UE.


 

 


 

 

Fnalna broszura projektu BOOSTEE-CE

Finalna broszura została opracowana w celu szczegółowego przeglądu wszystkich działań w ramach projektu, a także wszystkich osiągniętych rezultatów.

Kształt konsorcjum projektu:
Projekt ma charakter ogólnoeuropejski i będzie realizowany przez 15 partnerów: Bruno Kessler Foundation (IT), E-Institute (SI), Energy Agency of the Zlín Region (CZ), Regional Energy Agency North (HR), South Transdanubian Regional Development Agency (HU), Emilia – Romagna Region (IT), Municipality of Velenje (SI), City of Koprivnica (HR), Municipality of Judenburg (AT), Energy Agency Upper Styria (AT), Zlín Region (CZ), Municipality of Barcs (HU), Mazowiecka Agencja Energetyczna (PL), Miasto Płońsk (PL), EUWT NOVUM (PL).

Polub nas na facebook’u

 

Osoba do kontaktu:
Anna Nowacka
e-mail: anna.nowacka@euwt-novum.eu
tel. +48 502-492-309

 

Mapa obszarów pilotażowych:


Zdjęcia