int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Wspólnie rozwiązujemy problemy - EUWT NOVUM z o.o.
 
Wspólnie rozwiązujemy problemy

Wspólnie rozwiązujemy problemyŹródło finansowania: Projekt „Wspólnie rozwiązujemy problemy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.12.2020 (36 miesięcy)
 
O PROJEKCIE:

Projekt koncentruje się na rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów systemowych współpracy transgranicznej na czesko-polskiej granicy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy między kluczowymi instytucjami na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, stworzenie dla niej sieci kooperacyjnej, kanałów komunikacyjnych oraz platformy spotkań specjalistów w określonych dziedzinach, to wszystko za pośrednictwem EUWT NOVUM. Stworzenie platformy średnich rozmiarów na poziomie obszaru wsparcia programu INTERREG V-A w okręgu administracyjnym EUWT NOVUM przyczyni się do zrealizowania działań zdefiniowanych w osi priorytetowej 4: tworzenie, wzmacnianie, pogłębianie i rozszerzanie transgranicznych partnerstw podmiotów przy udziale instytucji publicznych, pozarządowych organizacji non-profit i innych kwalifikowalnych podmiotów. Do powyższych celów posłuży 6 grup roboczych w różnych sferach współpracy. 

Zorganizowane zostaną konferencje oraz warsztaty szkoleniowe, których rezultatem będzie wyższy poziom oświaty w danych obszarach. W wyniku realizacji projektu dojdzie do stworzenia platformy dla sieci współpracujących instytucji. Dzięki działaniom grup roboczych dojdzie do wprowadzenia zmian, które pomogą usunąć bariery we współpracy.

 GRUPY ROBOCZE:

W ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” działa 6 grup specjalistów. Grupy robocze reprezentowane są przez osoby z obu strony granicy czeskiej i polskiej części obszaru wsparcia. Ich działania są ukierunkowane na zwiększenie intensywności współpracy między kluczowymi instytucjami i społecznościami na polu polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Do grupy docelowej projektu należą:

  • transport
  • problemy administracyjne
  • ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
  • ochrona środowiska
  • współpraca gospodarcza

 

Oficjalna strona projektu


Osoba do kontaktu:
Monika Kozłowska
e-mail: monika.kozlowska@euwt-novum.eu
tel: +48 506 425 002


Zdjęcia