int(8) string(29) "Undefined index: HTTP_REFERER" string(75) "/home/users/novum/public_html/euwt-novum.eu/library/Cms/Referer/Referer.php" int(15) array(0) { } Akcent@net - EUWT NOVUM z o.o.
 

Akcent@net

                  

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska
Okres realizacji projektu: 01.02.2018-31.01.2021 (36 miesięcy)
 
OPIS PROJEKTU
Celem projektu jest tworzenie na całym pograniczu kooperacyjnej sieci nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wytworzenie tej sieci jest efektem zakończonego sukcesem poprzedniego projektu akcent@com, w trakcie którego udało się rozbudzić zainteresowanie współpracą transgraniczną wśród nauczycieli. Cel zrealizowany zostanie poprzez organizację 12 spotkań nauczycieli z obu stron granicy (w każdym z 6 Euroregionów odbędą się 2 spotkania – po 1 na każdej ze stron). Kolejnym działaniem jest  organizacja staży jobhadowing nauczycieli po przeciwnej stronie granicy, stworzona zostanie także Nietradycyjna publikacja Mozaika Kultur.
 
PARTNERZY PROJEKTU
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o.
Institut EuroSchola, z.ú.
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
Uniwersytet Śląski w Katowicach

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU:

  1. Spotkania networkingowe dla nauczycieli – 2 spotkania w każdym z 6 Euroregionów. Spotkania będą służyły wymianie doświadczeń. Oprócz przedstawicieli szkół na spotkania zapraszani będą także przedstawiciele ich założycieli (po stronie czeskiej najczęściej miasta i gminy, po stronie polskiej gminy i powiaty) czy wydziałów pedagogicznych z obu stron granicy oraz przedstawiciele organizacji tj. ośrodki pedagogiczne, edukacji ekologicznej itp. Spotkania będą dwudniowe, a organizator zapewni uczestnikom zakwaterowanie. Na każdy spotkaniu oprócz działań wspólnych, tworzone będą grupy tematyczne, które prowadzić będą powoływani aktywni pedagogowie.
  2. Indywidualne konsultacje – będą one prowadzone on-line przez lektorów realizujących warsztaty z ramienia Uniwersytetu Śląskiego. Mają one na celu pomóc uczestnikom w przygotowaniu się do warsztatów oraz wesprzeć działania związane z przygotowaniem publikacji Mozaika kultur.
  3. Jobshadowing – staże wymienne kadry pedagogicznej. Uczestnicy staży będą mieli możliwość zapoznania się z działaniem szkół po drugiej stronie granicy. Czas trwania stażu to 3 dni robocze. Wyjeżdżający nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci minigrantów, które będą pokrywały koszty podróży i zakwaterowania.
  4. Publikacja Mozaika kultur – będzie to dwujęzyczna publikacja prezentująca wybrane miejsca, postaci lub wydarzenia znaczące dla pogranicza czesko-polskiego. W tworzeniu publikacji częściowo udział wezmą uczestnicy warsztatów networkingowych, poprzez pomoc i dyskusję na wyborem miejsc, postaci lub wydarzeń istotnych dla danego Euroregionu. Ilustrowana publikacja posłuży w szkołach do edukacji regionalnej, do pogłębiania wiedzy o sąsiadujących regionach oraz do wspólnych działań czesko-polskich. W centrach informacji oraz innych instytucjach (biblioteki, muzea, Euroregiony) będzie wsparciem promocji kultury Czechów i Polaków.

 

Polub nas na facebook’u

Oficjalna strona projektu


Osoba do kontaktu:
Klaudia Buss
e-mail: klaudia.buss@euwt-novum.eu
tel. +48 780-166-533