Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM.
Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM.

2024-06-24 Posiedzenie zgromadzenia Ogólno EUWT NOVUM.

20.06.2024 r. w Krajský úřad Pardubického kraje odbyło się Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM.
Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdania z działalności oraz finansowe za 2023 r.
Dyrektorzy Ugrupowania  uzyskali Absolutorium z działalność za 2023 r.
Przyjęto również plan działania oraz budżet na rok 2024.