ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2023

2023-10-09 EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym

Szanowni Państwo,

 

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi dwóch jednodniowych spotkań, dalej zwanym „okrągłym stołem” po stronie polskiej w ramach projektu „Wspólnie dla Ukrainy”/” Společně pro Ukrajinu” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Usługi polegać mają na zapewnieniu sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas konferencji, usługi cateringowej.

Zamówienie podzielone jest na 2 Części, każda z nich obejmuje konkretne spotkanie „okrągły stół”.

Część 1 – jednodniowy okrągły stół, Powiat Kłodzki - 13.11.2023 r. dla ok. 35 osób,

Część 2 – jednodniowy okrągły stół, Powiat Kamiennogórski - 06.12.2023 r. dla ok. 35 osób.

 

W załącznikach dodatkowe informacje.

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/175817

 

Załączniki:

1.            Zapytanie ofertowe nr 2/2023,

2.            Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

3.            Załącznik nr 2 -  Wzór oferty,

4.            Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym,

5.            Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług w ostatnich 36 miesiącach,

6.            Załącznik nr 5 – Projekt umowy jaka zostanie zawarta z Wykonawcą.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2023 informujemy, iż do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano:

 

Rozstrzygnięte części:

Część I:
ASCENS PROJEKT Mariusz Pieńkos, ul. Zielona 19, 57-430 Duszniki Zdrój, data wpływu 12.10.2023 r., cena 4 900,00 zł

Część II:

Złożona oferta nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego