PARTNERSTWA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA I CZECH
PARTNERSTWA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA I CZECH

2023-11-06 Paradyplomacja, czyli współpraca międzynarodowa pomiędzy samorządami lokalnymi i ich mieszkańcami jest jednym z wymiarów dyplomacji

Paradyplomacja, czyli współpraca międzynarodowa pomiędzy samorządami lokalnymi i ich mieszkańcami jest jednym z wymiarów dyplomacji, którego znaczenie stale rośnie w ostatnich latach. Łatwy dostęp do podróżowania, szybkawymiana informacji i umiędzynarodowienie niemal każdej dziedziny życia sprawiły, że współpraca zagraniczna nie jest już wyłączną domeną dyplomatów i rządów państw. Znaczenia nabierają dwa inne rodzaje dyplomacji takie jak:dyplomacja publiczna, która angażuje obywateli, media, społeczeństwo obywatelskie etc. Drugą formą jest paradyplomacja, czyli współpraca międzynarodowa samorządów oraz wspólnot lokalnych. Klasyczna dyplomacja odbywa się w formacie g2g – government to government (rząd do rządu). Obecnie corazwiększe znaczenie zyskują formaty p2p – people to people (ludzie do ludzi),p2g people to government (ludzie do rządu) czy g2p government to people(rząd do ludzi).