Fotowoltaika dla wszystkich (PV 4 All)
Fotowoltaika dla wszystkich  (PV 4 All)

2023-07-19 Fotowoltaika dla wszystkich (PV 4 All)

W ramach realizacji projektu „Fotowoltaika dla wszystkich  (PV 4 All)”  powstał Atlas opcji dla fotowoltaiki.

Ostateczna wersja Atlasu opcji dla fotowoltaiki na małą skalę w pięciu krajach partnerskich - Niemczech, Finlandii, Litwie, Polsce i Szwecji - jest już gotowa i dostępna. Atlas składa się z dwóch części: Raportu o stanie i Atlasu wybranych typowych i/lub wyjątkowych przykładów fotowoltaiki na małą skalę w wyżej wymienionych krajach, a także interaktywnej mapy, zawierającej lokalizacje
z informacjami o prezentowanych przykładach.
Raport o stanie zawiera cztery główne tematy, takie jak (1) krajowa sytuacja generowania PV w uczestniczących krajach BSR, dostarczająca krajowych danych statystycznych i aktualnej sytuacji w zakresie tła i rozwoju w dziedzinie fotowoltaiki w ostatnich latach; (2) identyfikacja i analiza zagrożeń, barier i czynników sukcesu, a także dostępność finansowania na wdrażanie fotowoltaiki na małą skalę; (3) zlokalizowana analiza - odzwierciedlenie analizowanych warunków w lokalnej sytuacji w krajach BSR, pokazująca lokalne warunki w pięciu krajach w zakresie promowania rozwoju nowych rozwiązań PV na małą skalę; (4) szczegółowa analiza potencjalnych rozwiązań dla rozwoju PV na małą skalę - plug-in, off-grid, second-hand, one-stop-shops, a także Rental PV i Tenant Flow Model.

Atlas zawiera również 31 przykładów projektów dobrych praktyk, typowych i/lub o różnych zastosowaniach w pięciu krajach partnerskich. Przykłady te są również zaimplementowane na mapie dostępnej na stronie internetowej projektu.

Wybierz się w podróż dookoła Morza Bałtyckiego z PV4All: https://interregbaltic.eu/wpcontent/uploads/2023/04/IBSR_Atlas_PV4All_Template_final.pdf

Więcej informacji o projekcie: https://interreg-baltic.eu/project/pvforall/

Projekt PV 4 ALL współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.