Zapytanie ofertowe nr 9/2019
Zapytanie ofertowe nr 9/2019

2019-07-24 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 9/2019 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji 5 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów) w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, polegających na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas 5 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów), które organizowane będą w latach 2019-2021.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21542

 

Aktualizacja:

Część 1:
Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Priessnitzova 12/299, 790 03 Jesenik, data wpłynięcia oferty 31.07.2019 r. , cena: 109 600,00 koron czeskich.
Część 3:
Spa Resort Libverda, Lázně Libverda 82, 463 62, data wpłynięcia oferty 31.07.2019 r., cena: 24 500,00 koron czeskich.
Część 5:
UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, data wpłynięcia oferty 31.07.2019 r., cena:  4 991,75 zł.

Części 2, 4:
Nierozstrzygnięte: brak ofert.