Zapytanie ofertowe nr 5/2022

2022-12-13 Szanowni Państwo, EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 5/2022

Szanowni Państwo,

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

„Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi 5 jednodniowych spotkań, dalej zwanych „okrągłymi stołami” po stronie polskiej oraz 5 dwudniowych spotkań zwanych „okrągłymi stołami” po stronie polskiej w ramach projektu „Wspólnie dla Ukrainy”/” Společně pro Ukrajinu” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Usługi polegać mają na zapewnieniu sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas konferencji, usługi cateringowej, noclegu (przy spotkaniach dwudniowych).

Zamówienie podzielone jest na 10 Części, każda z nich obejmuje konkretne spotkanie „okrągły stół”.”

W załącznikach dodatkowe informacje.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138512

Rozstrzygnięte części:

Część I:

Market ABC Bożena Piekarz, Władysław Piekarz Spółka Jawna, ul. Miroszowicka 1, 59-300 Lubin,  Hotel Europa – Górnicza Strzecha, ul. Wysoka 7, 58-580 Szklarska Poręba, data wpływu 16.12.2022 r., cena 4 350,00 zł

Część IV:

Market ABC Bożena Piekarz, Władysław Piekarz Spółka Jawna, Hotel Europa – Górnicza Strzecha, ul. Wysoka 7, 58-580 Szklarska Poręba, data wpływu 16.12.2022 r., cena 4 350,00 zł

Część VI:

Market ABC Bożena Piekarz, Władysław Piekarz Spółka Jawna, Hotel Europa – Górnicza Strzecha, ul. Wysoka 7, 58-580 Szklarska Poręba, data wpływu 16.12.2022 r., cena 18 760,00 zł

Część VIII:

Sun&More Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8/215, 70-101 Szczecin, data wpływu 21.12.2022 r., cena 20 000,00 zł

Część IX:

Market ABC Bożena Piekarz, Władysław Piekarz Spółka Jawna, Hotel Europa – Górnicza Strzecha, ul. Wysoka 7, 58-580 Szklarska Poręba, data wpływu 16.12.2022 r., cena 18 760,00 zł

Część X:

Sun&More Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8/215, 70-101 Szczecin, data wpływu 21.12.2022 r., cena 20 100,00 zł

 

Części nierozstrzygnięte:

II, III, VII – cena najkorzystniejszej i prawidłowo złożonej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

V – brak ofert