Zapytanie ofertowe nr 4/2022

2022-12-13 Szanowni Państwo, EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym

Szanowni Państwo,

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski podczas 5 jednodniowych okrągłych stołów po stronie polskiej, 5 dwudniowych okrągłych stołów po stronie polskiej oraz 3 spotkań online Partnerów w ramach projektu „Wspólnie dla Ukrainy”/” Společně pro Ukrajinu” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W załącznikach dodatkowe informacje.

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniem ofertowym nr 4/2022, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski podczas 5 jednodniowych okrągłych stołów po stronie polskiej, 5 dwudniowych okrągłych stołów po stronie polskiej oraz 3 spotkań online Partnerów w ramach projektu „Wspólnie dla Ukrainy”/” Společně pro Ukrajinu” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

informujemy, iż do wykonania zamówienia zostali wybrani:

CZĘŚĆ I,II,IV: Ing. Karina Kurková, kpt. Nálepky 868, 739 61 Třinec, Czechy;

CZĘŚĆ III: Jiři Rozbroj, Protifašistických bojovníků 17, Český Těšín PSČ 737 01