Zapytanie ofertowe nr 4/2022

2022-12-13 Szanowni Państwo, EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym

Szanowni Państwo,

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski podczas 5 jednodniowych okrągłych stołów po stronie polskiej, 5 dwudniowych okrągłych stołów po stronie polskiej oraz 3 spotkań online Partnerów w ramach projektu „Wspólnie dla Ukrainy”/” Společně pro Ukrajinu” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W załącznikach dodatkowe informacje.