Zapytanie ofertowe nr 3/2020
Zapytanie ofertowe nr 3/2020

2020-02-19 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 3/2020 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zakresu merytorycznego 36 lekcji dotyczących nauki języka czeskiego na platformie e-learningowej, w tym 18 na poziomie A1 i 18 na poziomie A2.

Przedmiot zamówienia ma powstać w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

W załącznikach dodatkowe informacje.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28716.

Aktualizacja:

Rozstrzygnięte: Mgr. SILVIE JANČIK, Dolní Líštná 337, 739 61 Třinec, Česká republika, data wpłynięcia oferty: 26.02.2020 r., cena: 16 200 zł.