Zapytanie ofertowe nr 2/2021

2021-11-09 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o.o. w Jeleniej Górze w związku z realizacją projektu „TARGET-CE – CE1666- Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 2/2021 w sprawie wykonania następującego zamówienia:

Szanowni Państwo,

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o.o. w Jeleniej Górze w związku z realizacją projektu „TARGET-CE – CE1666- Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 2/2021 w sprawie wykonania następującego zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa polegająca na wykonaniu:

badań termowizyjnych na terenie Polski oraz Czech, zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 budynków wskazanych poniżej, w ramach zadania pn. „Właściwości budynków jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni”.

Realizacja usługi dotyczy 5 budynków położonych w Polsce oraz 6 budynków położonych w Czechach.

 

Więcej informacji w załącznikach:

 

  1. Zapytanie ofertowe.

              Załączniki dołączone do zapytania ofertowego:

  1. załącznik nr 1 -  wzór oferty Wykonawcy
  2. załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym,
  3. załącznik nr 3 – oświadczenie że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego
  4. załącznik nr 4 – projekt umowy

 

Szanowni Państwo,

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. informuję, iż w związku z zapytaniem ofertowym w ramach projektu „TARGET-CE – CE1666- Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities” który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa na wykonanie:

Badań termowizyjnych na terenie Polski oraz Czech, zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 budynków wskazanych poniżej, w ramach zadania pn. „Właściwości budynków jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni”. Realizacja usługi dotyczy 5 budynków położonych w Polsce oraz 6 budynków położonych w Czechach

został wybrany:

DM Dynamic Group Paweł Koziołkiewicz

ul. Młyńsko 4, 59-620 Gryfów Śląski