Zapytanie ofertowe nr 10/2019
Zapytanie ofertowe nr 10/2019

2019-07-24 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 10/2019 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi 3 konferencji/konferencji szkoleniowych w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”/ „Společně řešíme problémy” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, polegających na zapewnieniu wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas konferencji. Konferencje organizowane będą w latach 2019-2020.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21543

 

AKTUALIZACJA:

Część 2:
Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Priessnitzova 12/299, 790 03 Jesenik, data wpłynięcia oferty 31.07.2019 r. , cena: 29 300,00 koron czeskich.
Części 1, 3:
Nierozstrzygnięte: brak ofert.