Zapytanie ofertowe nr 1/2020

2020-01-08 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 1/2020 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji 2 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów) w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, polegających na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas 2 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów), które organizowane będą w latach 2020-2021.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/27666

Aktualizacja:

 Część 1:

Rozstrzygnięte: Wellness & SPA Werona s.c. Wioleta i Krzysztof Onyszczuk, ul. Zielona 12a, 57-340 Duszniki Zdrój, data wpłynięcia oferty 14.01.2020 r. , cena: 4 000 zł.

Część 2:

Rozstrzygnięte: MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 09.01.2020 r., cena: 7 000,00 zł.