ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2023

2023-01-17 EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym

Szanowni Państwo,

 

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi 1 jednodniowego spotkania, dalej zwanym „okrągłym stołem” po stronie polskiej oraz 1 dwudniowego spotkania dalej zwanego „okrągłym stołem” po stronie polskiej w ramach projektu „Wspólnie dla Ukrainy”/” Společně pro Ukrajinu” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Usługi polegać mają na zapewnieniu sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas konferencji, usługi cateringowej, noclegu (przy spotkaniu dwudniowym). Zamówienie podzielone jest na 2 Części, każda z nich obejmuje konkretne spotkanie „okrągły stół”.

 

W załącznikach dodatkowe informacje.

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142772

 

Załączniki:

1.            Zapytanie ofertowe nr 1/2023,

2.            Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

3.            Załącznik nr 2 -  Wzór oferty,

4.            Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym,

5.            Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług w ostatnich 36 miesiącach,

6.            Załącznik nr 5 – Projekt umowy jaka zostanie zawarta z Wykonawcą.

 

Rozstrzygnięte części:

Część I:
Krasicki Hotel Resort & SPA, ul Sienkiewicza 1B, 59-850 Świeradów Zdrój, data wpływu 25.01.2023 r., cena 4 505,00 zł

Część II:

Krasicki Hotel Resort & SPA, ul Sienkiewicza 1B, 59-850 Świeradów Zdrój, data wpływu 25.01.2023 r., cena 19 440,00 zł