Wideokonferencja
Wideokonferencja

2021-01-26 Wideokonferencja pt. „Mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu terytorialnego”

25 stycznia 2021 r. odbyła się wideokonferencja pt. „Mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu terytorialnego”, podczas której zaprezentowane zostały kluczowe różnice w kompetencji czeskich samorządów z obszaru:

  • struktury instytucjonalnej,
  • nadzoru prawnego,
  • opieki społecznej,
  • zarządzania drogami,
  • edukacji,
  • administracji budowlanej

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska