Staże wymienne w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”
Staże wymienne w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”

W dniach 14-17.05.2018 r. w Jeleniej Górze odbyły się  staże wymienne w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”
Do Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze przyjechało 2 pracowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Libercu.
Uczestnicy stażu zapoznali się z  Systemem Ratownictwa Medycznego  na terenie województwa dolnośląskiego jak również z podstawami prawnymi działalności Ratownictwa Medycznego w Polsce.
Omówiony został zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołów Ratownictwa Medycznego ZRM jak również standard wyposażenia w pojazdów ratowniczych.
Uczestnicy stażu zapoznali się  ze sposobem realizacji poszczególnych zleceń ratowniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz uczestniczyli w wyjazdach Zespołów Ratownictwa Medycznego.                                                    


Zdjęcia