Spotkanie grupy roboczej „ Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa”
Spotkanie grupy roboczej „ Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa”
06.02.2018r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. odbyło się spotkanie grupy roboczej „ Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa”. Celem spotkania było omówienie projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska. W obszarze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zorganizowane zostaną dwie konferencje szkoleniowe. Tematyka konferencji obejmować będzie zarządzanie kryzysowe w regionie transgranicznym.Zdjęcia