Spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM
Spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM
10 stycznia w Hradec Kralove odbyło się spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM. Podczas spotkania omówiono sprawozdanie z działalności za rok 2016 oraz propozycje działań do realizacji w roku 2017.
 


 
 
 

Zdjęcia