Spotkanie Grupy ds. transportu
Spotkanie Grupy ds. transportu
17 października 2016 r. w siedzibie EUWT NOVUM odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. transportu. W spotkaniu uczestniczyli Agnieszka Zakęś - Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pavel Hečko – Burmistrz Meziměstí, Pavel Krupa – Urząd Krajowy w Ołomuńcu, Wydział Transportu i zarządzania drogami,  Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Vladimír Petera Urząd Krajowy w Libercu, Wydział transportu, Jerzy Zieliński – Sekretarz Miasta Bolesławiec oraz przedstawiciele EUWT NOVUM Dyrektor Bartosz Bartniczak, Justyna Sawicka.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor Ugrupowania, przedstawiając zespół EUWT NOVUM oraz  historię i działania  podejmowane przez Ugrupowanie. Następnie każdy  z członków grupy przedstawił się oraz scharakteryzował swoją instytucje. Po prezentacji członkowie grupy wymienili swoje spostrzeżenia, uwagi  dotyczące współpracy w zakresie transportu na polsko-czeskim pograniczu. Ustalili również plan działania grupy oraz tematy na następne spotkanie. Wśród najważniejszych wyzwań, którymi powinna się zająć grupa wskazano konieczność zmapowania wszystkich projektów transportowych realizowanych na pograniczu polsko-czeskim. Ustalono także, że tematyka kolejnego spotkania grupy obejmować będzie transport kolejowy. Na spotkanie to zaproszeni zostaną przedstawiciele podmiotów zarządzających infrastrukturą kolejową oraz podmioty świadczące usługi transportowe. Podczas spotkania wybrano także przewodniczącego grupy którym została Pani Agnieszka Zakęś oraz Wiceprzewodniczącego, którym został Pan Pavel Hečko.Zdjęcia