Rada Nadzorcza EUWT NOVUM
Rada Nadzorcza EUWT NOVUM
 
24 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. Podczas posiedzenia zaprezentowano sprawozdanie z działalności Ugrupowania za rok 2017 oraz Plan Działania Ugrupowania na rok 2018.