Program Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

2023-01-27 Uczestniczyliśmy w szkoleniu dla wnioskodawców programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

26 stycznia 2023 r. uczestniczyliśmy w szkoleniu dla wnioskodawców programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.
Dowiedzieliśmy się o:
aktualnych naborach i zasadach składania projektów,
metodach i zmianach w rozliczaniu wydatków kwalifikowalnych
promocji projektu.

Zdjęcia