Posiedzenie grupy roboczej EUWT
Posiedzenie grupy roboczej EUWT
13 września w siedzibie Urzędu Krajowego w Hradec Kralove odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej EUWT NOVUM. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich członków Ugrupowania. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności EUWT Novum oraz omówiono kwestie związane z funkcjonowaniem grup tematycznych.

 

Zdjęcia