Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska
 Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska
Podczas  10. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska w Hradec Kralove zatwierdzono projekty do dofinasowania w ramach IV osi priorytetowej. Wśród nich znalazły się trzy, które będzie realizowało EUWT NOVUM: Razem rozwiązujemy problemy, Jak ratujecie u was? oraz Akcent@net.