Kolejny projekt
Kolejny projekt

2019-01-11 Pierwsze spotkanie partnerów projektu "Wykształcenie nie zna granic".

W dniu 11.01.2019 r. w siedzibie EUWT NOVUM odbyło się pierwsze spotkanie robocze Partnerów Projektu „Wykształcenie nie zna granic”. Podczas spotkania omówiono planowane działania, tj. stworzenie platformy e-learningowej do nauki języka czeskiego dla Polaków oraz języka polskiego dla Czechów, stworzenie sieci kooperacji i podnoszenie kwalifikacji, praktyczne zajęcia dla uczestników e-learningu oraz warsztaty podsumowujące każdy z cyklów nauki.


Zdjęcia