INTERREG Europa Środkowa
 INTERREG Europa Środkowa Przedstawiciele EUWT NOVUM wzięli udział w konferencji rocznicowej z okazji 20 lat współpracy regionów Europy Środkowej, która rozpoczęła się programem Interreg IIC CADSES, a obecnie jest wspierana przez INTERREG Europa Środkowa (Central Europe). Konferencja odbyła 21 września 2017 w Berlinie. Podczas konferencji ogłoszone otwarcie trzeciego naboru projektów w programie INTERREG Europa Środkowa.


Zdjęcia