COVID -19 Uzdrowiska w czasach sytuacji nadzwyczajnych
COVID -19 Uzdrowiska w czasach sytuacji nadzwyczajnych

2020-05-13 Za nami polsko-czeskie spotkanie przy okrągłym stole nt. COVID-19 Uzdrowiska w czasach sytuacji nadzwyczajnych

Za nami polsko-czeskie spotkanie przy okrągłym stole nt. COVID-19 Uzdrowiska w czasach sytuacji nadzwyczajnych – w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development“

Około 40 uczestników z gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych po obu stronach granicy spotkało się wirtualnie w celu omówienia konsekwencji pandemii COVID-19, które wpłynęły na codzienną działalność Uzdrowisk i Gmin.
Omówiono problemy związane z brakiem kuracjuszy i turystów co odbija się niekorzystanie na sytuacji ekonomicznej Uzdrowisk i Gmin. Porównano programy pomocy rządowej jakie funkcjonują po obu stronach granicy dla pracowników branży uzdrowiskowej i turystycznej.
Podczas rozmów powstała inicjatywa powstania wspólnego stanowiska/działania-utworzenia forum współpracy, modeli pomocowych.

Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu! 
Szczególne podziękowania kierujemy do Moderatorów paneli:
• Pana Jana Golby - Burmistrza Muszyny, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
• Pana Jana Kuchaříká - Burmistrza miasta Františkovy lázně, Prezesa Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych CZ

O kolejnych spotkaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.