Budowa drogi S8 i jej kontynuacja po stronie czeskiej
 Budowa drogi S8 i jej kontynuacja po stronie czeskiej
 
W dniu 15 grudnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące postępów w budowie drogi S8 na terenie Polski. Organizatorem spotkania było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum. 
Uroczystego otwarcia dokonali Dyrektorzy EUWT Novum Bartosz Bartniczak oraz Miroslav Vlasak. Zwrócili uwagę, że droga krajowa nr 8 to droga o długości 849 km prowadząca przez Polskę od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. Stanowi polski odcinek międzynarodowej trasy E67 oraz fragment trasy Via Baltica. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych w 2007 roku GDDKiA wdrożyła program Drogi Zaufania. Droga krajowa nr 8 w ówczesnym przebiegu została uznana za najbardziej niebezpieczną i zapoczątkowała program hasłem: „Drogi zaufania – Bezpieczna ósemka”. W 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało Rozporządzenie na mocy którego skrócono przebieg drogi S8 na odcinek od Wrocławia do Białegostoku.
 Jako pierwszy głos zabrał Robert Radoń – Pełnomocnik Marszałka ds. kluczowych projektów Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Następnie głos zabrał dr Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego który zaprezentował dostępność transportową Ziemi Kłodzkiej w wymiarze regionalnym i europejskim oraz dokonał przeglądu uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Ewa Bojarczak z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu przekazała aktualne informacje na temat stanu prac związanych z przebudową drogi krajowej nr 8 na odcinku od Wrocławia do Kłodzka.  Następnie głos zabrali starostowie powiatów przez które przebiega droga nr 8: Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki, Roman Fester - Starosta Ząbkowicki oraz Janusz Guzdek - Starosta Dzierżoniowski. Perspektywy dotyczące rozbudowy infrastruktury transportowej po stronie czeskiej przedstawił Miroslav Wagner – przewodniczący czeskiej części Euroregionu Glacensis. W dyskusji głos zabrał Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.