23.02.2018r. w siedzibie Europejskieg........
23.02.2018r. w siedzibie Europejskieg........
 
23.02.2018r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. odbyło się spotkanie dotyczące transgranicznych połączeń kolejowych. Celem spotkania było ustalenie szczegółów dotyczących oferty przewozowej na 2019 r.
Zdjęcia