22 listopada na Zamku w Adršpach odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Turystycznego Ziemi Kłodzkiej
22 listopada na Zamku w Adršpach odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Turystycznego Ziemi Kłodzkiej
22 listopada na Zamku w Adršpach odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Turystycznego Ziemi Kłodzkiej. Miroslav Vlasak przedstawił informacje na temat powstania EUWT NOVUM oraz z aktualnie podejmowanymi działaniami. Członkowie Stowarzyszenia są zainteresowani nawiązaniem współpracy w celu wspólnego rozwiązywania niektórych problemów na pograniczu polsko-czeskim. Przykładowym obszarem współpracy może być koordynacja funkcjonowania cyklobusów.
Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia można znaleźć na stronie: http://kladskepomezi.cz/.


Zdjęcia