Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM
Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM

2022-06-15 Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM

15.06.2022 r. w Huta Szkła Kryształowego JULIA odbyło się Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM.
Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdania:
z działalności za 2021 r., finansowe za 2021 r.
Przyjęto także plan działania oraz budżet na rok 2022.
Obaj Dyrektorzy uzyskali Absolutorium z działalność za 2021 r.

Zdjęcia