Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM
Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM

2019-06-18 Efekty kolejnego roku pracy Ugrupowania zaprezentowano członkom Zgromadzenia Ogólnego.

Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM odbyło się 17 czerwca w Tvrz Orlice w mieście Letohrad. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie z działalności, jak i sprawozdanie finansowe EUWT NOVUM za rok 2018. Przyjęto również plan działania i budżet ugrupowania na rok 2019.