Zapytanie ofertowe nr 6/2019
Zapytanie ofertowe nr 6/2019

2019-03-04 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 6/2019 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji 9 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów) w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, polegających na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas 9 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów), które organizowane będą w latach 2019-2021.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15632

Aktualizacja:

Część 1:

Rozstrzygnięte: MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 05.03.2019 r., cena: 8 350,00 zł.

Część 3:

Rozstrzygnięte: Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska, ul. Mickiewicza 7/7, 58-540 Karpacz, data wpłynięcia oferty 12.03.2019 r., cena 5 200,00 zł.

Część 4:

Rozstrzygnięte: MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 05.03.2019 r., cena: 21 700,00 zł.

Część 8:

Rozstrzygnięte: Handel-Usługi Joanna Krasicka, ul. Przedmieście 2, 59-630 Mirsk, , data wpłynięcia oferty: 11.03.2019 r., cena: 19 950,00 zł.                                                    

Części 2, 5, 6, 7, 9:

Nierozstrzygnięte: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.