Zapytanie ofertowe nr 4/2019
Zapytanie ofertowe nr 4/2019

2019-02-20 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 4/2019 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji 9 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów) w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, polegających na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas 9 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów), które organizowane będą w latach 2019-2021.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15283

 

Aktualizaja:

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.