Zapytanie ofertowe nr 3/2019
Zapytanie ofertowe nr 3/2019

2019-02-19 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 3/2019 w sprawie wykonania następującego zamówienia

usługa opracowania zakresu merytorycznego 36 lekcji dotyczących nauki języka polskiego oraz 36 lekcji dotyczących nauki języka czeskiego na platformie e-learningowej, w tym po 18 na poziomie A1 i po 18 na poziomie A2 (razem po 36 lekcji z każdego języka).

Przedmiot zamówienia ma powstać w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

W załącznikach dodatkowe informacje.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15233.

Aktualizaja:

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte - brak ofert.