Zapytanie ofertowe nr 1/2021

2021-08-03 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o.o. w Jeleniej Górze w związku z realizacją projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 1/2021

Szanowni Państwo,

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o.o. w Jeleniej Górze w związku z realizacją projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 1/2021 w sprawie wykonania następującego zamówienia:

 

„Świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski podczas 20 webinariów, 6 spotkań eksperckich online oraz 6 spotkań eksperckich stacjonarnych w ramach projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód/V kontaktu - přeshraniční spolupráce navzdory překážkám” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska”

 

Więcej informacji w załącznikach:

 

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załączniki dołączone do zapytania ofertowego: 

a.            załącznik nr 1 -  wzór oferty

b.           załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, 

c.            załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych usług,

d.           załącznik nr 4 – wzór umowy

-------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

„Świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski podczas 20 webinariów, 6 spotkań eksperckich online oraz 6 spotkań eksperckich stacjonarnych w ramach projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód/V kontaktu - přeshraniční spolupráce navzdory překážkám” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska”

informujemy, iż do wykonania wszystkich części zamówienia (I-III) wybrano:

Ing. Karína Kurková

kpt. Nálepky 868,

739 61 Třinec, Czechy