ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2018

2018-11-21 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 5/2018 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest - świadczenia usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język czeski oraz z języka czeskiego na język polski podczas 25 konferencji/ konferencji szkoleniowych organizowanych w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”/ „Společně řešíme problémy ”  współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o. informuje, iż do wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy"/ „Společně řešíme problémy“ wybrano:

CZĘŚĆ I: Jiři Rozbroj, Protifašistických bojovníků 17, Český Těšín PSČ 737 01

CZĘŚĆ II: Ing. Karina Kurková, kpt. Nálepky 868, 739 61 Třinec, Czechy