ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-03-20 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie ekspertyzy pt. „MAPA KOMPETENCJI POLSKIEGO I CZESKIEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” wraz z popularyzacją jej wyników w ramach projektu  „Wspólnie rozwiązujemy problemy”/ „Společně řešíme problémy ” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego Program współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o. informuje, iż do wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy"/ „Společně řešíme problémy“ zostało wybrane:

DSG Marian Kachniarz, ul. Loretańska 21
58-405 Krzeszów

Kwota: 70 000,00 zł netto