ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi konferencji dla około 160 uczestników w ramach projektu „Jak ratujecie u Was/Jak zachraňujete u Vás?” polegającej na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas dwudniowej konferencji w terminie 22-23 maja 2018r.

Zapytanie ofertowe nr 1_2018
załącznik nr 1 - wzór oferty
załącznik nr 2 - wzór oświadczenia


Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o. informuje, iż do wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Jak ratujecie u Was/Jak zachraňujete u Vás?” został wybrany:
BLUE MOUNTAIN RESORT
ul. 1 Maja 51, 58-580 Szklarska Poręba