Webinarium
Webinarium

2021-01-15 Webinarium przedstawicieli Departamentu Infrastruktury UMWD i Urzędu Kralovohradeckiego.

15.01.2021 r. odbyło się webinarium przedstawicieli Departamentu Infrastruktury UMWD i Urzędu Kralovohradeckiego.
Omawiano projekty planowane do realizacji w nowym okresie finansowania.
Spotkanie organizowane w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujmy problemy" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska